Non-dualiteit

Wat is non-dualiteit?

Er is veel geschreven over non-dualiteit. De uitleg hieronder is dan ook heel erg beknopt en doet geen recht aan non-dualiteit. Veel meer uitleg vind je in boeken of op internet. Maar om te proberen je duidelijk te maken waar het om gaat, heb ik het heel kort voor je samengevat.

Non-dualiteit is een woord dat wordt gebruikt om de eenheid van alles aan te geven. Het is het inzicht dat alles voortkomt uit Eén Bron en er tegelijkertijd een manifestatie van is. Ook jij en ik komen voort uit die Ene Bron, zijn daar in éénheid een uitdrukking van én zijn er tegelijkertijd nooit uit weggegaan. Net zoals de golf nog steeds (in de) oceaan is, en de druppel nog steeds water is.

Dat is waar alle wereldgodsdiensten naar verwijzen. Met name de mystieke takken ervan, zoals de kabbala, het soefisme, het mystieke christendom, Advaita- Vedanta, zen en het boeddhistische Dzogchen. Tegelijkertijd heeft non-dualiteit geen enkele religie nodig en kan het ook niet worden toegeëigend door een religie.

Het gaat over het diepe weten dat alles en iedereen onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Dat is wat vele mystici door de eeuwen heen gezien hebben. Er is alleen maar Eén. Dit Ene heeft vele namen gekregen zoals Bewustzijn, Gewaarzijn, God, Brachman, het Absolute. Het wordt gezien als de onveranderlijke essentie van alles, zonder vorm en begrenzing. Het is tijdloos, plaatsloos en tegelijkertijd overal aanwezig. Het is de basis van alles en iedereen.

Wil je meer weten over non-dualiteit kijk dan eens op: www.artoflife.com

Non-duale coaching

Ieder mens is op zoek naar geluk. De bron van ons lijden, ontdekte de Boeddha al eeuwen terug, is dat we vergeten zijn wie we ten diepste zijn. Het denken vanuit afgescheidenheid is de bron van wanhoop, verdriet, eenzaamheid, boosheid, leegte en angst. We zijn, zonder dat we het door hebben, geïdentificeerd geraakt met ons ego, onze persoonlijkheid, die gedurende ons leven is ontstaan. Nu is onze persoonlijkheid niet zo zeer het probleem – je hebt haar/hem gewoon nodig – maar wel de gedachte dat je dit bent.

Als je denkt dat je je persoonlijkheid bent, moet deze kost wat kost verdedigd worden en voel  je je misschien snel aangevallen, in de steek gelaten, niet goed genoeg, eenzaam, niet gezien of gehoord. We gaan daardoor op zoek naar liefde, bevestiging en geluk buiten ons.

Maar je bent allang dát waar je naar op zoek bent. Het is niet te vinden in de buitenwereld, in werk, bezit of relaties. Dát waar je het meest op zoek naar bent, ben je zelf. Je was het altijd al. Dat is ook de reden dat je niet hoeft te veranderen, want je bent goed zoals je bent.

Dit inzicht ontstaat meestal niet vanzelf. Daarom werkt non-duale begeleiding met acceptatie en onderzoek van wat zich voordoet, het afpellen van wat je niet bent en integratie van wat je wel bent. Hiervoor worden ook meditaties en visualisaties gebruikt.
Vanwege onze conditioneringen vraagt dit tijd, moed, toewijding, herhaling, mededogen en veel liefde. Maar het is alle moeite waard.

Gaandeweg ben je steeds meer in staat om oude aannames, patronen, zelf- en wereldbeelden die niet kloppen te doorzien, waardoor ze op kunnen lossen. Hierdoor kunnen je oorspronkelijke kwaliteiten zoals, Wijsheid, Liefde, Mededogen en plezier weer gaan stromen. Je bent  steeds meer in staat om je hart te openen voor jezelf en anderen, de Bron van allesomvattende Liefde, waar je één mee bent.

‘De werkelijkheid is Eén, ook al geven de wijzen er verschillende namen aan’

- Upanishads