Cursus voor volwassenen


Persoonlijke ontwikkeling in praktijk

In de cursus 'De kracht van het vernieuwende denken' ont-dek je dat je jezelf kunt vergelijken met een tuin, die allerlei soorten kiemen bevat. Kiemen van begrip, vergeving en liefde, maar ook kiemen van angst, boosheid, schuld en frustratie. Je kunt zelf kiezen welke kiemen je water en voedsel geeft. Kweek je angst of kweek je liefde op? Het creëren van je eigen mooie bloementuin, is leren leven vanuit eigenwaarde, respect en liefde voor jezelf en anderen en een gevoel van veiligheid. De Liefde van het Al is hierbij een krachtige Bron, waaruit je kunt putten, als jij dat wilt.

Enkele uitgangspunten waarmee gewerkt wordt:

Gedachten creëren:

Liefdevolle gedachten geven vrijheid, angstige gedachten veroorzaken afhankelijkheid en sombere gedachten maken je mistroostig. Je gedachten spelen dus een belangrijke rol in je leven: de dialoog die je met jezelf voert, hoe je jezelf ‘programmeert'. Het is immers zo, of je nu tegen jezelf zegt dat je iets kunt of niet kunt, je hebt gelijk! In de cursus leer je methodes om grip te krijgen op je denken.

Het ogenblik van kracht is altijd nu:

Het verleden is geweest, de toekomst moet nog komen. Ze zijn alleen nog aanwezig in je hoofd. Nu is het enige moment waarin je veranderingen aan kunt brengen, waarin je negatieve ervaringen uit het verleden om kunt zetten in positieve kracht, waardoor je beter en bewuster keuzes gaat maken.

Je bent zelf verantwoordelijk voor hoe je met je ervaringen omgaat:

Je bent alleen zelf verantwoordelijk voor hoe je met je ervaringen om wilt gaan. De verantwoordelijkheid met jezelf aangaan is iets wat je kunt leren. In de cursus wordt met name gewerkt aan het krijgen van inzicht in je leven. Je leert het hoe en waarom van de keuzes die je tot nu toe in je leven hebt gemaakt en krijgt een scala van mogelijkheden aangeboden om anders en beter met je ervaringen om te gaan.

Loslaten en nog eens loslaten:

Alles wat je wilt vasthouden in je leven werkt als een rem op je ontwikkeling. Het leven is als een rivier, bedoeld om te laten stromen. Frustraties, boosheid en angst, maar ook de gedachte dat je niet goed genoeg bent kunnen ziekmakers zijn. In de cursus leer je praktische manieren om iedereen, inclusief jezelf te vergeven voor alle veroorzaakte pijn. Je leert jezelf in bescherming nemen tegen negatieve invloeden. Je maakt jezelf tot je beste vriend door liefdevolle zelfacceptatie.

Kortom groeien in geloven in jezelf en je mogelijkheden.

Opzet van de cursus

De cursus “De kracht van het vernieuwende denken” is gebaseerd op de filosofie van vernieuwende denkers zoals Louise Hay, Deepak Chopra, Byron Katie, Eckhart Tolle, Neale Donald Walsch en de filosofie van het boek "The Secret". Er wordt onder andere gewerkt met het boek “Je kunt je leven helen” van Louise Hay. Het is de bedoeling dat je dit boek aanschaft of leent van de bibliotheek. De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten van 2 uur en een kwartier en wordt gegeven in een sfeer van veiligheid en vertrouwen. Er wordt gewerkt met affirmaties, visualisaties en andere oefeningen. Het ervaren, accepteren en waarderen van jezelf en anderen en het delen van ervaringen en inzichten spelen een belangrijke rol. Ben je geïnteresseerd in persoonlijke ontwikkeling en praktische spiritualiteit, dan is deze cursus heel geschikt voor je. De maximale groepsgrootte is vier personen.

Data:

Een nieuwe cursus start op aanvraag bij voldoende deelnemers. Aanmelden of meer informatie? Neem even contact met mij op via tel. 0118-462661 of info@praktijkahava.nl

“De ware weg naar acceptatie is het loslaten van verwachtingen”