Een verhelderend gesprek


Vaak denken we van slag te zijn door een bepaalde gebeurtenis. In de meeste gevallen is dit niet zo, maar ontstaat een probleem door de manier waarop we naar deze gebeurtenis kijken of er over denken. In het verleden zijn er soms dingen gebeurd waardoor als het ware geestelijke blauwe plekken of vaste patronen zijn ontstaan.

Als 'blauwe plekken' in het heden worden aangeraakt ontstaat er nieuwe pijn, die gebaseerd is op het verleden. Dit gebeurt soms razendsnel zonder dat we door hebben dat iemand onze 'pijnlijke plek' heeft aangeraakt en dat we daarop reageren.

Vaste patronen die in het verleden zijn ontstaan, gaan vaak knellen. Maar om deze patronen en de redenen van ontstaan te doorzien en te veranderen, kan nogal eens lastig zijn.

Ieder mens heeft zo zijn eigen pijnlijke plekken en patronen. Een goed gesprek kan daar helderheid en inzicht in brengen. Wanneer je er over praat, kan er ordening komen in je innerlijke chaos en ontstaat er een perspectief. Het geeft vaak weer ruimte om verder te kunnen gaan. Het lucht bovendien op om met een neutraal iemand, die goed kan luisteren en doorvragen, niet oordeelt, maar je steunt en begrip toont, in gesprek te gaan.

Na zo’n gesprek kan je terugkomen, maar soms is één gesprek al voldoende.

“We dragen in ons de wonderen die we buiten onszelf zoeken”